Aktiverar brun fettvävnad

Den bruna fettvävnadens magi

Kroppen är oftast den bästa försvararen och det går att trigga igång skyddsmekanismer på olika sätt. Kyla är ett sätt och genom kryoterapi aktiveras det bruna fettet. Det finns flera forskningsrapporter och studier på de funktioner som kommer när den bruna fettvävnaden aktiveras. Nedan finner du rapporter på bl a tumörer och diabetes. 

Vad är brunt fett?

Brunt fett är en typ av fettvävnad vars främsta funktion i kroppen är att producera värme. Den finns hos alla människor och främst hos nyfödda och minskar med åren om den inte aktiveras med hjälp av kyla. Namnet kommer av att det ser brunt ut till skillnad från “vanligt” vitt fett. Det beror delvis på att det finns rikligare med blodkärl i denna vävnad än i vitt fett, och delvis på att det finns rikligt med mitokondrier i de bruna fettcellerna. Det bruna fettet får bränsle av triglycerider som det hämtar från blodomloppet.  

Mindre frusen och ökad förbränning

Vid aktivering (när man utsätter sig för kyla) blir frusna personer mindre ofta frusna eftersom vävnaden hjälper till att reglera kroppstemperaturen. 

Fettförbränning – Diabetesportalen, Lunds Universitet om den bruna fettvävnaden

Brunt fett är på flera sätt motsatsen till det vita fettet som när det finns för mycket av gör människor överviktiga. Det bruna fettet lagras inte i kroppen på samma sätt. När det aktiveras bildas värme, värme som konsumerar energi. Överskottsenergin, som annars lagras som vitt fett i kroppen, minskar. Läs mer 

Forskning på minskad cancertillväxt 

Forskare Yihai Cao, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid KI har utfört en studie på möss där cancertillväxten minskade i kalla rum. Så här sammanfattar Svenska Dagbladet studien:

Lägre rumstemperatur verkar göra det svårare för cancerceller att växa. Det visar en studie på möss som gjorts vid Karolinska institutet (KI). Liknande effekt konstaterades på en mänsklig cancerpatient.

Fettet konkurrerar helt enkelt om glukos med tumören

– En kall miljö aktiverar brunt fett, vilket gör att tumören får mindre socker och växer långsammare. Det här ger nytt hopp om att behandla svåra cancertumörer, säger Yihai Cao, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid KI, till TT. Studien publiceras i tidskriften Nature. De kalla temperaturerna aktiverar det värmeproducerande bruna fett som tar upp socker – den energi som tumörerna behöver för att växa. Fettet konkurrerar helt enkelt om glukos med tumören.

– Vi ändrar kroppsmetabolismen för att påverka cancercellerna, säger Yihai Cao.

 

Nästa steg

Förhoppningen är att det ska fungera på alla typer av cancer, även svårbehandlade varianter som levercancer och bukspottkörtelcancer.

– Vi hoppas att kylterapi och aktivering av brun fettvävnad ska kunna kombineras med andra behandlingsmetoder och läkemedel, och ge mer tid och effekt för andra metoder, säger Yihai Cao.

Nästa steg är en större klinisk studie på människor.

– Så får vi se om det här har en rejäl effekt på människor. Det är drömmen.

Länk till artikeln

Studiens relevans för människor

Forskarna rekryterade sex friska vuxna och en patient med cancer för att undersöka mösstudiens relevans för människor.

Med hjälp av bildtekniker som positronemissionstomografi (PET) såg forskarna att en betydande andel brunt fett aktiverades runt nacken, ryggraden och bröstkorgen hos friska vuxna. De var klädda i shorts och t-tröja i ett rum med en temperatur på 16 grader i upp till sex timmar per dag under två veckor.

Cancerpatienten vistades svalt klädd i ett rum på 22 grader under en vecka och därefter i ett rum på 28 grader i fyra dagar.

Bildundersökningen visade att glukosupptaget i det bruna fettet ökade hos cancerpatienten samtidigt som glukossignalerna från tumörcellerna minskade vid den lägre jämfört med den högre temperaturen.

Källa: Karolinska institutet

Länk till artikeln

Till forskningsrapporten

Klipp från SVT med mer info

 
Rekommendation:
  1. Börja med en intensivkur på 3 behandlingar med 1–2 dagars mellanrum, vid post covid besväret amnesi rekommenderas 4–5 behandlingar med 1 dags mellanrum och 4 minuter (istället för 3)
  2. För att behålla ett grundskydd rekommenderas regelbunden behandling 1–2 gånger i veckan
  3. Berätta om dina behov så hittar vi ett upplägg tillsammans

Vid sjukdomstillstånd, t ex cancer, rekommenderar vi att du först tar kontakt med din läkare. Vi hjälper dig sedan att lägga upp ett program.

Vad är kryoterapi och Vaukmetoden?

Kryoterapi är en kylbehandling i en kryobastu med nedkyld luft på 85 minusgrader (kall ångbastu som motsvarar 4–5 gradigt vinterbad) som man står 3–4 minuter i. Vaukmetoden kompletterar kryobehandlingen med två andningstekniker – en centrerad andning för att slappna av och kunna ta emot kylans effekter bättre, en boostande andning efter för att värma upp och optimera kroppens läkande, boostande och hälsosamma effekter. Vauk är det torra vinterbadet, året runt. En upplevelse där du kliver in i en miljö som ger dig en escape från vardagens stress. Vagusnerven triggar det parasympatiska systemet och du blir både pigg och avstressad. Vaukmetoden tar ca 14 minuter och därefter landar du i loungen där du bjuds på en hälsoshot och te.

Varför ökar immunförsvaret när jag Vaukar?

Det som händer i kroppen när du utför helkropps kryoterapi är att nervsystemet genomgår ”vasokonstriktion” som är en sammandragning av artärer och blodkärl. Efter avslutad behandling värmer kroppen upp sig genom ”vasodilation” där kärlen och kapillärerna expanderar, ökar blodflödet till huden och berikar cellerna med syre och enzymer.

Immunsystemet påverkar åldrandeprocessen precis som inflammation gör. Att åldras innebär att fler immunceller blir icke-funktionella och minskar successivt. Människor som lever länge har ofta fler biologiskt friska lager av immunceller. Vissa typer av immunceller ökar när du utsätter dig för kyla vilket innebär att det har en positiv effekt på vårt immunförsvar.

Ökar antalet vita blodkroppar

Att regelbundet utsätta sig för kryoterapi ger ett högre antal vita blodkroppar än när man inte gör det. I en studie utsattes deltagarna för köldexponering, varpå de fick en ökning av antal cytotoxiska T-lymfocyter, vilket är en specialiserad typ av immuncell som dödar cancerceller. Deltagarna uppmätte en ökning och aktivitet av T-mördarceller (T-mördarceller är en annan typ av immunceller som dödar virus och tumörceller). Folk som utför kryoterapi regelbundet blir mer sällan förkylda och får mindre influensaliknande symtom. I epidemiologiska studier har vinterbadet associerats med 40% minskad förekomst av luftvägsinfektioner.

Vauk FAQ, för dig som vill veta mer

Så här säger Dr Rhonda Patrick om immunförsvar och kryoterapi:

Kärnan i många kroniska sjukdomar och åldringsprocessen är en gemensam egenskap: inflammation. Kryoterapi kan minska inflammation genom att påverka noradrenalinet, som i sin tur minskar nivåerna av tumörnekros alfa, ett proinflammatoriskt cytokin som är avgörande för att främja systemisk inflammation. Noradrenalin hämmar andra proinflammatoriska processer och kan bland annat minska smärta och inflammation i samband med artrit. En annan kritisk faktor vid kronisk sjukdom är immunfunktionen. Kryoterapi främjar utvecklingen av en sund immuncellpopulation, inklusive cytotoxiska T-lymfocyter. Källa

Vaukmetoden är utvecklad av ett hälsoteam, tillsammans med Johanna Hector, för att maximera din hälsa och för att du ska känna dig piggare, mer bekymmersfri i vardagen och kunna fokusera på rätt saker.

https://www.tpi.se/vad-sager-forskningen-om-koldexponering/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2734249/
https://www.soulworkclub.com/blog/40413-hitta-din-optimala-vikt-genom-att-andas
https://www.health.harvard.edu/blog/ease-anxiety-and-stress-take-a-belly-breather-2019042616521
https://www.mecotec.net/en/products/cryo-chambers/cryoone_plus/
https://positivepsychology.com/positive-effects-of-nature/