Aktiverar immunförsvaret

Ett friskare liv?

Önskar du ett starkare skydd mot sjukdomar? Då är kroppen din bästa försvarare och du kan trigga igång immunförsvaret samt stärka det genom att Vauka eller vinterbada regelbundet (ca 2 gånger/vecka). 

Många vinterbadar för att stärka sitt immunförsvar. Kryoterapi stärker immunförsvaret genom att minska produktionen av pro-inflammatoriska cytokiner samt stimulerar produktionen av vita blodkroppar. Genom att regelbundet utsätta din kropp för kontrollerad kyla så stärks ditt immunförsvar.

Behandlar amnesi (t ex post-Covid besvär som lukt och smakbortfall)

Kryoterapi har visat sig effektiv vid post-Covid besvär såsom amnesi. En fransk studie har visat att 28 av 30 fick tillbaka doft och smak efter en intensivkur med ca 4 behandlingar i följd. Läs mer

Mindre frusen

Personer som ofta blir frusna blir mindre ofta frusna när de Vaukar regelbundet eftersom den bruna fettvävnaden stimuleras. Brunt fett är en typ av fettvävnad vars främsta funktion i kroppen är att producera värme. Brunt fett finns hos alla människor och främst hos nyfödda och minskar med åren om den inte aktiveras med hjälp av kyla. Den bruna fettvävnaden hjälper också till att förbränna fett.  

Fettförbränning – Diabetesportalen, Lunds Universitet om den bruna fettvävnaden

Brunt fett är på flera sätt motsatsen till det vita fettet som när det finns för mycket av gör människor överviktiga. Det bruna fettet lagras inte i kroppen på samma sätt. När det aktiveras bildas värme, värme som konsumerar energi. Överskottsenergin, som annars lagras som vitt fett i kroppen, minskar. Läs mer 

Rekommendation:
  1. Börja med en intensivkur på 3 behandlingar med 1–2 dagars mellanrum, vid post covid besväret amnesi rekommenderas 4–5 behandlingar med 1 dags mellanrum och 4 minuter (istället för 3)
  2. För att behålla ett grundskydd rekommenderas regelbunden behandling 1–2 gånger i veckan
  3. Berätta om dina behov så hittar vi ett upplägg tillsammans
Vad är kryoterapi och Vaukmetoden?

Kryoterapi är en kylbehandling i en kryobastu med nedkyld luft på 85 minusgrader (kall ångbastu som motsvarar 4–5 gradigt vinterbad) som man står 3 minuter i. Vaukmetoden kompletterar kryobehandlingen med två andningstekniker – en centrerad andning för att slappna av och kunna ta emot kylans effekter bättre, en boostande andning efter för att värma upp och optimera kroppens läkande, boostande och hälsosamma effekter. Vauk är det torra vinterbadet, året runt. En upplevelse där du kliver in i en miljö som ger dig en escape från vardagens stress. Vagusnerven triggar det parasympatiska systemet och du blir både pigg och avstressad. Vaukmetoden tar ca 14 minuter och därefter landar du i loungen där du bjuds på en hälsoshot och te.

Varför ökar immunförsvaret när jag Vaukar?

Det som händer i kroppen när du utför helkropps kryoterapi är att nervsystemet genomgår ”vasokonstriktion” som är en sammandragning av artärer och blodkärl. Efter avslutad behandling värmer kroppen upp sig genom ”vasodilation” där kärlen och kapillärerna expanderar, ökar blodflödet till huden och berikar cellerna med syre och enzymer.

Immunsystemet påverkar åldrandeprocessen precis som inflammation gör. Att åldras innebär att fler immunceller blir icke-funktionella och minskar successivt. Människor som lever länge har ofta fler biologiskt friska lager av immunceller. Vissa typer av immunceller ökar när du utsätter dig för kyla vilket innebär att det har en positiv effekt på vårt immunförsvar.

Ökar antalet vita blodkroppar

Att regelbundet utsätta sig för kryoterapi ger ett högre antal vita blodkroppar än när man inte gör det. I en studie utsattes deltagarna för köldexponering, varpå de fick en ökning av antal cytotoxiska T-lymfocyter, vilket är en specialiserad typ av immuncell som dödar cancerceller. Deltagarna uppmätte en ökning och aktivitet av T-mördarceller (T-mördarceller är en annan typ av immunceller som dödar virus och tumörceller). Folk som utför kryoterapi regelbundet blir mer sällan förkylda och får mindre influensaliknande symtom. I epidemiologiska studier har vinterbadet associerats med 40% minskad förekomst av luftvägsinfektioner.

Vauk FAQ, för dig som vill veta mer

Så här säger Dr Rhonda Patrick om immunförsvar och kryoterapi:

Kärnan i många kroniska sjukdomar och åldringsprocessen är en gemensam egenskap: inflammation. Kryoterapi kan minska inflammation genom att påverka noradrenalinet, som i sin tur minskar nivåerna av tumörnekros alfa, ett proinflammatoriskt cytokin som är avgörande för att främja systemisk inflammation. Noradrenalin hämmar andra proinflammatoriska processer och kan bland annat minska smärta och inflammation i samband med artrit. En annan kritisk faktor vid kronisk sjukdom är immunfunktionen. Kryoterapi främjar utvecklingen av en sund immuncellpopulation, inklusive cytotoxiska T-lymfocyter. Källa

 

Vaukmetoden är utvecklad av ett hälsoteam, tillsammans med Johanna Hector, för att maximera din hälsa och för att du ska känna dig piggare, mer bekymmersfri i vardagen och kunna fokusera på rätt saker.

https://www.tpi.se/vad-sager-forskningen-om-koldexponering/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2734249/
https://www.soulworkclub.com/blog/40413-hitta-din-optimala-vikt-genom-att-andas
https://www.health.harvard.edu/blog/ease-anxiety-and-stress-take-a-belly-breather-2019042616521
https://www.mecotec.net/en/products/cryo-chambers/cryoone_plus/
https://positivepsychology.com/positive-effects-of-nature/